Garantie

Elk Tupperware artikel (of een onderdeel ervan) dat, bij normaal huishoudelijk gebruik, een fabricage- of materiaalfout vertoont, wordt GRATIS vervangen. Wij kunnen echter geen kleurgarantie geven. Indien vervanging niet mogelijk is (omdat hetonderdeel niet meer verkrijgbaar is of een wijziging onderging), wordt, bij inlevering van het complete artikel, het artikel naar keuze vervangen door een artikel met dezelfde geldwaarde (als laatst geldende verkoopprijs) of, met bijbetaling, door een artikel met een hogere geldwaarde.

Tupperware artikelen zijn bedoeld voor normaal huishoudelijk gebruik en voor het bewaren van levensmiddelen.
Ze zijn sinds 1982 vaatwasmachinebestendig (tenzij anders vermeld in de bijgevoegde gebruiksaanwijzing) en bestand tegen temperaturen tot 85°C.

Voor bepaalde Tupperware artikelen gelden afwijkende garantiebepalingen. Deze bepalingen kunt u vinden in de gebruiksaanwijzing van het betreffende product, bewaar deze dus zorgvuldig of vraag er naar bij je Consulent(e).

Je dient in alle (garantie) gevallen een geldig en gedateerd aankoopbewijs te kunnen tonen.