Home Privacy Policy

Privacyverklaring

1. Tupperware Nederland B.V. ("Tupperware Nederland") verwerkt de door een consument ("Consument") op de website van Tupperware Nederland verstrekte persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

(a) het doorgeven van verlanglijsten van de Consument aan de distributeurs van Tupperware Nederland ten behoeve van het tot stand brengen en uitvoeren van koopovereenkomsten met de distributeur;

(b) uitsluitend indien de  Consument daarmee instemt door het betreffende vak aan te vinken, het van tijd tot tijd informeren van Consument over interessante aanbiedingen, al dan niet speciaal voor Consument geselecteerd op basis van zijn aankoopgegevens en de andere gegevens die Tupperware Nederland over Consument heeft, met dien verstande dat Consument te allen tijde daartegen bezwaar mag maken;

(c) het voeren van haar administratie;

(d) statistiek;

(e) het analyseren van het koopgedrag van de Consument, ook in combinatie met andere gegevens over de Consument die Tupperware Nederland in haar bestanden heeft;

(f) het voldoen aan wettelijke plichten.

2. Tupperware Nederland verwerkt ook het IP adres van Consument voor de administratie van haar website ("Website") en om het naleven van deze Websitevoorwaarden te controleren. Bovendien gebruikt Tupperware Nederland zogenaamde cookies. Cookies zijn  tekstbestandjes die op de computer van de Consument worden geplaatst en waarmee wij bepaalde informatie op te kunnen slaan betreffende Consuments bezoeken op de Website. De Website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om de Website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over het gebruik door Consument van de Website (met inbegrip van het IP-adres van Consument) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de Consument de Website gebruikt, rapporten over de Website-activiteit op te stellen voor Tupperware Nederland en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal het IP-adres van Consument niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Door gebruik te maken van deze Website geeft Consument toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Consument kan het gebruik van cookies weigeren door in zijn browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Tupperware Nederland wijst Consument er echter op dat Consument in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze Website kan benutten.

3. Tupperware Nederland is gerechtigd om de persoonsgegevens van Consument door te geven aan andere Tupperware-vennootschappen ten behoeve van de hierboven bedoelde statistiek, analyse en, uitsluitend indien de Consument daarmee instemt door het betreffende vak aan te vinken, het doen van commerciële aanbiedingen, met dien verstande dat Consument te allen tijde daartegen bezwaar mag maken.

4. Voor zover zijn persoonsgegevens worden gebruikt voor het doen van commerciële aanbiedingen, zijn Tupperware Nederland en andere Tupperware vennootschappen gerechtigd het elektronisch mailadres van Consument te gebruiken, behoudens voor zover Consument daar bezwaar tegen maakt.

5. Consument kan van zijn hierboven bedoelde recht op bezwaar gebruik maken door zijn bezwaar te sturen naar klanteninformatie@tupperware.com
Consument heeft kennisgenomen van bovenstaande verklaring en stemt ermee in dat Tupperware Nederland zijn gegevens deelt met andere Tupperware-vennootschappen voor het doen van commerciële aanbiedingen, statistiek en analyse als hierboven beschreven. Consument stemt ermee in dat zijn gegevens door kunnen worden gegeven aan Tupperware-vennootschappen die buiten de Europese Economische Ruimte zijn gevestigd en waar de wetgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens minder adequaat kan zijn dan in Nederland.