Door uw bezoek aan deze site voort te zetten, stemt u ermee in dat wij cookies gebruiken om bezoekersstatistieken samen te stellen, u gerichte inhoud aan te bieden die op uw interesses is afgestemd en de uitwisseling met sociale netwerken te vergemakkelijken.  Meer informatie over cookies en hun instellingen vindt u in ons privacybeleid.

Privacybeleid

Wij waarderen uw belangstelling voor onze website.  Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens serieus.  Daarom verwerken we uw gegevens volgens de wettelijke voorschriften met betrekking tot gegevensbescherming.  Deze website verzamelt verschillende gegevens en informatie over u.

1. Verwerkingsverantwoordelijke en functionaris voor gegevensbescherming

De verwerkingsverantwoordelijke is

Tupperware Nederland B.V.
113 -117 Rijksstraatweg
Loenen aan de Vecht,  3632 AB
Netherlands

(in dit privacybeleid ook „Tupperware”, „wij” of „ons” genoemd)

Als u vragen of suggesties met betrekking tot gegevensbescherming hebt, kunt u ook contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar persoonsgegevensnl@tupperware.com.

U kunt contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via dpo@tupperware.com


2. Verwerkingsdoelen en rechtsgronden

2.1. Wij verwerken uw gegevens op basis van uw toestemming (AVG art. 6, lid 1, punt a) in de mate die in deze betreffende toestemming is genoemd en voor de daarin beschreven verwerkingsdoelen, bijvoorbeeld gebruik van uw contactgegevens door uw distributeur, door uw consulente of in het kader van het gebruik van Tupperware-favorieten.

2.2. Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende verwerkingsdoelen op basis van de uitvoering van een overeenkomst of om een handeling te verrichten vóór het sluiten van een overeenkomst (AVG art. 6, lid 1, punt b):

 • Het presenteren van onze website
 • Het verwerken van orders of afmeldingen van nieuwsbrieven
 • Het uitvoeren van wedstrijden of sweepstakes

2.3. Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende verwerkingsdoelen om onze gerechtvaardigde belangen te behartigen, met name om onze IT-infrastructuur te beschermen, een bevredigende klantcommunicatie te garanderen en de verkoop van onze producten te promoten (AVG art. 6, lid 1, punt f):

 • Het verrichten van marktonderzoeksactiviteiten  
 •  Het verwerken van informatie op andere momenten dat u contact met ons opneemt (bv. bij vragen, suggesties of andere mededelingen)  
 • Het bieden van bescherming tegen fraude en misbruik
 • Het optimaliseren van ons aanbod (met name ook het op behoefte gebaseerde ontwerp van onze website)  
 • Het versturen van informatie naar u over producten en aanbiedingen die u misschien interesseren

2.4. In uitzonderlijke gevallen kunnen we uw gegevens ook gebruiken om aan een wettelijke verplichting te voldoen (art. 6, lid 1, punt c), om vitale belangen te beschermen (art. 6, lid 1, punt d) of om een taak van algemeen belang te vervullen (art. 6, lid 1, punt e).


3. Verdere verwerking en gebruik van uw gegevens

3.1. Logboeken van webservers

U kunt onze websites altijd bezoeken zonder ons te vertellen wie u bent.  Maar zoals bij de meeste websites gebruikelijk is, verzamelt de server waarop onze websites zich bevinden (hierna de „webserver” genoemd), automatisch informatie over u wanneer u ons op internet bezoekt.

De webserver herkent automatisch bepaalde persoonsgegevens, zoals uw IP-adres, de datum en tijd dat u op onze site bent, de pagina’s die u op onze site bezoekt, de website waarop u daarvoor was, de browser die u gebruikt (bv. Internet Explorer), het besturingssysteem dat u gebruikt (bv. Windows) en de domeinnaam en het adres van uw internetaanbieder (bv. KPN).  Als onze website cookies (zoals hierna uitgelegd) gebruikt, slaat de webserver ook die informatie op.

Wij evalueren deze serverlogboeken regelmatig anoniem voor statistische doelen (zogeheten „clickstream-analyses”), zodat we kunnen zien hoe onze webpagina’s worden gebruikt.  Wij optimaliseren onze website dan op basis van deze bevindingen.  In het geval van systeemmisbruik kunnen wij deze informatie ook in samenwerking met uw internetaanbieder en/of lokale autoriteiten gebruiken om de bron van dit misbruik te achterhalen.

3.2. Sessiecookies

Wij slaan zogeheten „cookies” op om u een uitgebreide reeks functies aan te bieden en het gebruik van onze webpagina’s gemakkelijker voor u te maken.  Cookies zijn bestandjes die met behulp van uw internetbrowser op uw computer worden opgeslagen.  Als u geen cookies wilt gebruiken, kunt u voorkomen dat ze op uw computer worden opgeslagen door de juiste instellingen in uw internetbrowser te kiezen.  Houd er rekening mee dat dit de functies en mogelijkheden van ons aanbod kan beperken.  

Technische cookies worden gebruikt om u als gebruiker toegang te geven tot de belangrijkste functies van de website en zijn varianten, om de verbinding ervan te beveiligen en om u in de toekomst gemakkelijker te laten browsen op de website en zijn varianten, waarvan de inhoud dienovereenkomstig aangepast kan worden.

Reclamecookies worden gebruikt om de inhoud van reclame die op de website en zijn varianten wordt getoond, aan de gewoonten van de gebruiker aan te passen.

De gebruiker heeft de mogelijkheid om inhoud van de site via sociale media met andere mensen te delen.  Wanneer de gebruiker deze „deelknoppen” gebruikt, wordt een cookie van een derde geïnstalleerd.

3.3. Gegevensanalyse via gepseudonimiseerde gebruiksprofielen

Wij gebruiken Google Analytics, een webanalysedienst van Google LLC („Google”).  Google Analytics gebruikt zogeheten „cookies”. Dit zijn tekstbestanden die op uw apparaat worden opgeslagen en het mogelijk maken om uw gebruik van de website te analyseren.  De informatie die de cookie over uw gebruik van deze website (waaronder uw afgekorte IP-adres) genereert, wordt door Google doorgegeven aan en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.  Google gebruikt deze informatie om uw gebruik van de website te evalueren, statistische rapporten over websiteactiviteit voor ons samen te stellen en andere diensten in verband met het gebruik van onze website en internetgebruik te verlenen.

Google kan deze informatie aan derden doorgeven als dat wettelijk vereist is of voor zover deze gegevens namens Google door derden worden verwerkt.  Voor meer informatie over hoe Google uw gegevens gebruikt, verwijzen we u naar het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl

U kunt de diensten van Google uitschakelen met behulp van een add-on voor uw browser als u niet wilt dat uw webpagina’s worden geanalyseerd.  Deze kunt u hier downloaden: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

U kunt het gebruik van afzonderlijke cookies ook regelen via de privacyinstellingen van uw browser.


4. Gevolgen wanneer u gegevens mogelijk niet verstrekt

Wij verzamelen een aantal gegevens om de overeenkomstige functies van onze website aan u beschikbaar te stellen of uw vragen te beantwoorden.

Als u deze gegevens zelf verstrekt, bent u niet verplicht om dat vrijwillig te doen.  Maar zonder deze gegevens zijn wij niet in staat om de overeenkomstige functies van onze website aan u beschikbaar te stellen of uw vragen in behandeling te nemen.


5. Openbaarmaking van gegevens

5.1. Doorgifte van gegevens aan verwerkers

Wij vertrouwen op ingehuurde externe bedrijven en externe dienstverleners („verwerkers”) om de diensten te verlenen.  In dergelijke gevallen worden persoonsgegevens met deze verwerkers gedeeld om ze verder te verwerken.  Deze verwerkers worden door ons zorgvuldig geselecteerd en regelmatig beoordeeld om ervoor te zorgen dat uw privacy wordt beschermd.  Verwerkers mogen de gegevens alleen gebruiken voor de doelen die wij hebben bepaald en worden ook contractueel door ons verplicht om uw gegevens alleen volgens dit privacybeleid en de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving te behandelen.

Momenteel sturen wij gegevens naar de volgende verwerkers

 • Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten
 • The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, Verenigde Staten

5.2. Andere doorgiften van gegevens

Daarnaast geven wij uw persoonsgegevens alleen in wettelijk geoorloofde gevallen zonder uw toestemming door.  Die doorgifte van gegevens kan wettelijk geoorloofd zijn, met name in de volgende gevallen:

De verwerking is noodzakelijk om aan een wettelijke verplichting te voldoen of is in het gerechtvaardigde belang van Tupperware, bijvoorbeeld wegens overeenkomstige verzoeken om informatie van autoriteiten;

De verwerking is vereist om uw vitale belangen of die van iemand anders te beschermen;

De verwerking is noodzakelijk om een taak te vervullen die van algemeen belang is of om openbaar gezag uit te oefenen dat aan Tupperware is gedelegeerd.

5.3. Doorgifte van gegevens aan derde landen

Tupperware gebruikte analysehulpmiddelen om gegevens aan landen buiten de Europese Economische Ruimte („derde landen”), met name de Verenigde Staten, door te geven.  Om ervoor te zorgen dat uw privacyrechten in dit opzicht worden beschermd, geeft Tupperware uw gegevens nooit aan derde landen door als daar niet een aan de AVG gelijkwaardig niveau van gegevensbescherming gewaarborgd is.

Voor de Verenigde Staten heeft de Europese Commissie bij besluit van 12 juli 2016 besloten dat op grond van de voorschriften van het EU-VS-privacyschild een passend niveau van gegevensbescherming bestaat (genaamd „adequaatheidsbesluit” conform AVG art. 45).  Wij gebruiken de volgende dienstverleners die op grond van het EU-VS-privacyschild gecertificeerd zijn:

 • Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten
 • The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, Verenigde Staten


6. Wissen van uw gegevens

Wij slaan uw persoonsgegevens niet langer op dan noodzakelijk is om de betreffende doelen (zie artikel ‎2) van de gegevensverwerking te bereiken.  

 • Als u een overeenkomst met ons hebt gesloten of onze diensten gebruikt, verwerken wij uw gegevens zolang als nodig is om de betreffende overeenkomst uit te voeren of de betreffende dienst te verlenen, plus eventueel de duur van waarborg- of garantietermijnen.
 • Wanneer u bepaalde applicaties op onze website gebruikt, kunnen wij voor een zeer beperkte periode reservekopieën voor specifieke input gebruiken.  Zodra het verbonden belang niet meer bestaat (bv. door de fout weg te nemen), wissen we onmiddellijk daarna ook deze gegevens.


7. Uw rechten als betrokkene

7.1. Recht op informatie

U hebt te allen tijde het recht om op verzoek informatie van ons te ontvangen over de persoonsgegevens van u die we in het kader van AVG art. 15 hebben verwerkt.

7.2. Recht op rectificatie

U hebt het recht ons te verzoeken om u betreffende persoonsgegevens onmiddellijk te rectificeren als deze onjuist zijn.

7.3. Recht op gegevenswissing

U hebt het recht ons te verzoeken om u betreffende persoonsgegevens te wissen onder de voorwaarden die in AVG art. 17 worden beschreven.  Deze voorwaarden zijn met name aanwezig als het betreffende verwerkingsdoel is bereikt of op een andere manier niet meer van toepassing is en we uw gegevens onrechtmatig verwerken; als u uw toestemming hebt ingetrokken, tenzij de gegevensverwerking op een andere rechtsgrond voortgezet kan worden; als u zich met succes tegen de gegevensverwerking verzet (zie artikel ‎7.6); en in gevallen van een verplichting tot gegevenswissing op grond van het EU-recht of het recht van een EU-lidstaat waaraan we onderworpen zijn.  

7.4. Recht op beperking van de verwerking

 In overeenstemming met AVG art. 18 kunt u ons verzoeken om uw persoonsgegevens slechts in beperkte mate te verwerken.  Dit recht is met name van toepassing als de juistheid van uw persoonsgegevens wordt betwist; als u om beperkte verwerking in plaats van verwijdering verzoekt onder de voorwaarden van een rechtmatig verzoek om verwijdering (artikel ‎7.3); en in het geval dat de gegevens niet meer vereist zijn voor de doelen die we nastreven, maar u de gegevens nodig hebt om uw wettelijke rechten te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen en het succes van een bezwaar nog wordt betwist.  

7.5. Recht op overdraagbaarheid van gegevens

In overeenstemming met AVG art. 20 hebt u het recht om de u betreffende persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt, in een gestructureerde, gangbare, machineleesbare vorm te ontvangen en om deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen.

7.6. Recht van bezwaar

U hebt het recht om, vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, die in het algemeen belang of ter behartiging van ons gerechtvaardigde belang gebeurt.  Wij stoppen met het verwerken van uw persoonsgegevens, tenzij we dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking kunnen vaststellen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of de verwerking dient om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te onderbouwen.

Als u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor reclamedoelen, stoppen we in elk geval met deze verwerking.

7.7. Uitoefening van deze rechten

Als u deze rechten wilt uitoefenen, neemt u contact met ons op, bijvoorbeeld door een e-mail te sturen naar persoonsgegevensnl@tupperware.com.   

7.8. Recht van herroeping

Als u ons toestemming hebt gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken, kunt u die te allen tijde herroepen, bijvoorbeeld door een e-mail te sturen naar persoonsgegevensnl@tupperware.com of te klikken op de betreffende nieuwsbrief voor de overeenkomstige toestemming.  Vanaf dat moment stoppen we met het verwerken van uw persoonsgegevens, tenzij we de betreffende gegevensverwerking op een andere rechtsgrond uitvoeren (bv. om overeenkomsten met u te kunnen blijven nakomen).

7.9. Recht van beroep

U hebt ook het recht om in beroep te gaan bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u woont of werkt of in de plaats van de beweerde inbreuk, als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens inbreuk maakt op de AVG.


8. Wijzigingen in dit privacybeleid

De diensten die Tupperware verleent, kunnen nu en dan gewijzigd worden, met name om de functionaliteit van onze website verder te verbeteren.  Dergelijke wijzigingen kunnen ook het gebruik van uw persoonsgegevens beïnvloeden.  Tupperware behoudt zich daarom het recht voor dit privacybeleid te wijzigen.  De actuele versie is onderaan op elke pagina van onze website te vinden onder het kopje „Privacybeleid”.  Stel uzelf regelmatig op deze manier op de hoogte van de actuele status van het privacybeleid. 

9. Onlinegeschillenbeslechting

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting, dat hier beschikbaar is https://ec.europa.eu/consumers/odr/.  We zijn niet bereid noch verplicht om deel te nemen aan een procedure voor geschillenbeslechting voor een arbitragecommissie voor consumentenzaken.

Deze versie van het privacybeleid is vanaf 25 mei 2018 van toepassing.

Top